מיתוג

בית החלמה

בית ההחלמה ארנפלד
הינו בית החלמה מקסים
הממוקם בצפון הארץ.

 

המקום שם דגש:
על נתינת מרחב מלא
להתפתחות הקשר בין האם לתינוק,
ומאפשר לאם להעניק
את החום האהבה והמעטפת
שכה חשובה לתינוק
שזה עתה נולד.

עיצוב הלוגו נעשה,
תוך שימת לב:
לחמימות והביתיות.
שמאפיינות את המקום
והדגשת הפרטים
שנותנים לבית את הייחודיות שלו.

עיצוב הלוגו נעשה,
תוך שימת לב:
לחמימות והביתיות.
שמאפיינות את המקום
והדגשת הפרטים
שנותנים לבית את הייחודיות שלו.

עיצוב הלוגו נעשה,
תוך שימת לב:
לחמימות והביתיות.
שמאפיינות את המקום
והדגשת הפרטים
שנותנים לבית את הייחודיות שלו.

אמא
תומכת
מחזיקה
ויציבה

אמא
תומכת
מחזיקה
ויציבה

השלמת התמונה
למחוייכת

תינוק
מתרפק
סוגר מעגל

פיתוח שפה
עגולה וחלולה
לפי אופי הלוגו

אייקונים לחברה
לפי הקווים המאפיינים של השפה